+31640666558
info@queerplatform.org

Over Queer Platform

Queer Platform is een organisatie die buurtgerichte LHBTQIAP+ emancipatie onderneemt. We streven ernaar dat queer mensen veilig in hun eigen buurt kunnen wonen, werken en ontplooien. Een lokale aanpak is voor ons erg belangrijk. We willen concrete en duurzame emancipatie tot stand brengen met zoveel mogelijk groepen binnen een buurt. Queer Platform wordt gedragen door de vrijwilligers en alle partners in de buurt. We streven naar een wereld waar queer mensen gelijkstaan aan niet queer mensen en waar onderwerpen die erbij horen (seksualiteit, gender en liefde, mentale gezondheid) besproken kunnen worden op buurtniveau. Een veilige, diverse en verbonden buurt is een betere buurt voor iedereen!

Een Queer platform zal binnen een wijk op zoek gaan naar blijvende, duurzame en passende wijze van emancipatie voor de LHBTQIA+ mensen. We houden ook rekening met verschillende problematiek die binnen een wijk speelt en zo iedereen dichter bij elkaar te brengen. We bieden bijvoorbeeld safespaces aan, organiseren activiteiten voor queers en niet-queers en schuiven aan bij de activiteiten die wijk rijk zijn. 

Zo streven we ernaar om in de wijk een queer vangnet te creëren waar queer mensen lokaal en veilig in terecht kunnen komen. Onze doel is dan ook dat waar wij zijn: 

•Queer mensen veilig zijn en bescherm tegen geweld en discriminatie en isolatie. 

•Dat de wijk bewust is van queer onderwerpen en geactiveerd wordt om zich in te zetten voor de community. 

•Dat de wijk actief beleid behoudt om echt de queer community te accepteert en niet een scheintolerantie wordt behouden. 

•Dat binnen alle culturen en groepen binnen de wijk voor acceptatie wordt gestreden.