+31640666558
info@queerplatform.org

Ontstaan

Queer Platform is in 2017 ontstaan als buurtinitiatief in de wijk Moerwijk (Den Haag). Er werd vastgesteld dat de woonwijken buiten centrum van Den Haag niet een veilige plek was voor queer mensen. Ook werd de effectiviteit van emancipatiebeleid landelijk en op gemeente niveau in twijfel getrokken. Het leek alsof buiten de centra van steden er totaal geen beleid was om de buurten een veilige plek te maken voor LHBTQIAP+’ers.  

Daarom is Queer Platform opgericht. Met hun eerste Queer Platform in Moerwijk werd er gekeken hoe binnen de grenzen van de buurt er gewerkt kon worden aan emancipatie. Het blijkt dat veel organisaties een queer platform binnen wijk als een positieve ontwikkeling zien. Zo werkt Queer platform eraan om te kijken hoe op buurtgerichte emancipatie het beste tot stand kan komen. Wil je meer weten over hoe we het doen klik dan hier.