+31640666558
info@queerplatform.org

Werkwijze

Misschien heb je het woord emancipatie al veel voorbij horen komen. Wat betekent emancipatie nou eigenlijk? 

Emancipatie is = is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. 

Queer zijn kan met hoop complicaties komen. Wij proberen binnen een buurt die complicaties ter verminderen of weg te nemen. Daarbij informeren zoveel mogelijk mensen binnen een buurt over LHBTQIAP+ onderwerpen en alles wat er omheen komt kijken.  

Hoe gaan we dan te werk? 

Zodra er mensen binnen een buurt een QP hebben opgezet gaan ze aan de slag met safespaces, activiteiten en netwerken.  

Wat zijn Safespaces? 

Een safe space verwijst naar een fysieke plaats voor mensen die samen kunnen komen in veilige omgeving. Het is een plaats: 

 •  Waar iemand aanwezig is die de veiligheid garandeert, die kennis heeft van seksuele en genderdiversiteit en thema’s eromheen. 
 • Waar Queer mensen verwezen kan worden voor de juiste hulp. 
 • Waar veilige ontmoeting kan plaatsvinden tussen queer mensen. 
 • Waar het gezellig kan zijn voor queer mensen. 
 • Waar zelf ontplooiing kan plaatsvinden voor queer mensen. 
 • Waar Queer mensen indien nodig anoniem kunnen begeven. 

Niet elke QP zal een actieve Safe space hebben. Dit gaat samen met de vraag die er is en de aanbod die er geleverd kan worden. Wil je graag een Safe Space in jouw buurt neem dan contact op! 

Wat voor activiteiten dan? 

 Er is veel  mogelijk. Aan de hand van de wat past binnen een buurt zal geprobeerd worden om een leuke afwisseling te hebben tussen informatieve en informele activiteiten. Die als doel hebben om het veiliger te maken voor queer mensen en de buurt zo meer open en accepterend te maken voor queer mensen.  

We sluiten ook aan bij activiteiten die een buurt reik zijn. Zo kunnen we een kleurrijke toevoeging zijn bij festivals, braderieën, feesten, bijeenkomsten, deeldiners en alles wat je binnen een wijk kan tegenkomen.  

Hoe en met wie wordt er genetwerkt? 

Organisaties waarmee Queer Platform contact meer legt zijn: 

 • Buurthuizen 
 • Scholen 
 • Bedrijven  
 • Welzijnsorganisaties 
 • Verenigingen 
 • Religieuze instanties 
 • De lokale Politie 
 •  andere LHBTQIAP+ organisaties